LAPACK  3.6.1
LAPACK: Linear Algebra PACKage
cblas_chpr2.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * cblas_chpr2.c
3  * The program is a C interface to chpr2.
4  *
5  * Keita Teranishi 5/20/98
6  *
7  */
8 #include <stdio.h>
9 #include <stdlib.h>
10 #include "cblas.h"
11 #include "cblas_f77.h"
12 void cblas_chpr2(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo,
13  const int N,const void *alpha, const void *X,
14  const int incX,const void *Y, const int incY, void *Ap)
15 
16 {
17  char UL;
18 #ifdef F77_CHAR
19  F77_CHAR F77_UL;
20 #else
21  #define F77_UL &UL
22 #endif
23 
24 #ifdef F77_INT
25  F77_INT F77_N=N, F77_incX=incX, F77_incY=incY;
26 #else
27  #define F77_N N
28  #define F77_incX incx
29  #define F77_incY incy
30 #endif
31  int n, i, j, tincx, tincy, incx=incX, incy=incY;
32  float *x=(float *)X, *xx=(float *)X, *y=(float *)Y,
33  *yy=(float *)Y, *tx, *ty, *stx, *sty;
34 
35  extern int CBLAS_CallFromC;
36  extern int RowMajorStrg;
37  RowMajorStrg = 0;
38 
39  CBLAS_CallFromC = 1;
40  if (layout == CblasColMajor)
41  {
42  if (Uplo == CblasLower) UL = 'L';
43  else if (Uplo == CblasUpper) UL = 'U';
44  else
45  {
46  cblas_xerbla(2, "cblas_chpr2","Illegal Uplo setting, %d\n",Uplo );
47  CBLAS_CallFromC = 0;
48  RowMajorStrg = 0;
49  return;
50  }
51  #ifdef F77_CHAR
52  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
53  #endif
54 
55  F77_chpr2(F77_UL, &F77_N, alpha, X, &F77_incX, Y, &F77_incY, Ap);
56 
57  } else if (layout == CblasRowMajor)
58  {
59  RowMajorStrg = 1;
60  if (Uplo == CblasUpper) UL = 'L';
61  else if (Uplo == CblasLower) UL = 'U';
62  else
63  {
64  cblas_xerbla(2, "cblas_chpr2","Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
65  CBLAS_CallFromC = 0;
66  RowMajorStrg = 0;
67  return;
68  }
69  #ifdef F77_CHAR
70  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
71  #endif
72  if (N > 0)
73  {
74  n = N << 1;
75  x = malloc(n*sizeof(float));
76  y = malloc(n*sizeof(float));
77  tx = x;
78  ty = y;
79  if( incX > 0 ) {
80  i = incX << 1 ;
81  tincx = 2;
82  stx= x+n;
83  } else {
84  i = incX *(-2);
85  tincx = -2;
86  stx = x-2;
87  x +=(n-2);
88  }
89 
90  if( incY > 0 ) {
91  j = incY << 1;
92  tincy = 2;
93  sty= y+n;
94  } else {
95  j = incY *(-2);
96  tincy = -2;
97  sty = y-2;
98  y +=(n-2);
99  }
100 
101  do
102  {
103  *x = *xx;
104  x[1] = -xx[1];
105  x += tincx ;
106  xx += i;
107  }
108  while (x != stx);
109  do
110  {
111  *y = *yy;
112  y[1] = -yy[1];
113  y += tincy ;
114  yy += j;
115  }
116  while (y != sty);
117 
118  x=tx;
119  y=ty;
120 
121  #ifdef F77_INT
122  F77_incX = 1;
123  F77_incY = 1;
124  #else
125  incx = 1;
126  incy = 1;
127  #endif
128 
129  } else
130  {
131  x = (float *) X;
132  y = (void *) Y;
133  }
134  F77_chpr2(F77_UL, &F77_N, alpha, y, &F77_incY, x, &F77_incX, Ap);
135  } else
136  {
137  cblas_xerbla(1, "cblas_chpr2","Illegal layout setting, %d\n", layout);
138  CBLAS_CallFromC = 0;
139  RowMajorStrg = 0;
140  return;
141  }
142  if(X!=x)
143  free(x);
144  if(Y!=y)
145  free(y);
146  CBLAS_CallFromC = 0;
147  RowMajorStrg = 0;
148  return;
149 }
int RowMajorStrg
Definition: cblas_globals.c:2
#define F77_N
#define F77_chpr2
Definition: cblas_f77.h:116
#define F77_incX
#define F77_incY
#define F77_UL
CBLAS_UPLO
Definition: cblas.h:21
CBLAS_LAYOUT
Definition: cblas.h:19
int CBLAS_CallFromC
Definition: cblas_globals.c:1
void cblas_xerbla(int p, const char *rout, const char *form,...)
Definition: cblas_xerbla.c:8
void cblas_chpr2(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo, const int N, const void *alpha, const void *X, const int incX, const void *Y, const int incY, void *Ap)
Definition: cblas_chpr2.c:12
#define N
Definition: example_user.c:10