LAPACK  3.6.1
LAPACK: Linear Algebra PACKage
cblas_dsyr2.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  *
3  * cblas_dsyr2.c
4  * This program is a C interface to dsyr2.
5  * Written by Keita Teranishi
6  * 4/6/1998
7  *
8  */
9 
10 #include "cblas.h"
11 #include "cblas_f77.h"
12 void cblas_dsyr2(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo,
13  const int N, const double alpha, const double *X,
14  const int incX, const double *Y, const int incY, double *A,
15  const int lda)
16 {
17  char UL;
18 #ifdef F77_CHAR
19  F77_CHAR F77_UL;
20 #else
21  #define F77_UL &UL
22 #endif
23 
24 #ifdef F77_INT
25  F77_INT F77_N=N, F77_incX=incX, F77_incY=incY, F77_lda=lda;
26 #else
27  #define F77_N N
28  #define F77_incX incX
29  #define F77_incY incY
30  #define F77_lda lda
31 #endif
32 
33  extern int CBLAS_CallFromC;
34  extern int RowMajorStrg;
35  RowMajorStrg = 0;
36  CBLAS_CallFromC = 1;
37  if (layout == CblasColMajor)
38  {
39  if (Uplo == CblasLower) UL = 'L';
40  else if (Uplo == CblasUpper) UL = 'U';
41  else
42  {
43  cblas_xerbla(2, "cblas_dsyr2","Illegal Uplo setting, %d\n",Uplo );
44  CBLAS_CallFromC = 0;
45  RowMajorStrg = 0;
46  return;
47  }
48  #ifdef F77_CHAR
49  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
50  #endif
51 
52  F77_dsyr2(F77_UL, &F77_N, &alpha, X, &F77_incX, Y, &F77_incY, A,
53  &F77_lda);
54 
55  } else if (layout == CblasRowMajor)
56  {
57  RowMajorStrg = 1;
58  if (Uplo == CblasLower) UL = 'U';
59  else if (Uplo == CblasUpper) UL = 'L';
60  else
61  {
62  cblas_xerbla(2, "cblas_dsyr2","Illegal Uplo setting, %d\n",Uplo );
63  CBLAS_CallFromC = 0;
64  RowMajorStrg = 0;
65  return;
66  }
67  #ifdef F77_CHAR
68  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
69  #endif
70  F77_dsyr2(F77_UL, &F77_N, &alpha, X, &F77_incX, Y, &F77_incY, A,
71  &F77_lda);
72  } else cblas_xerbla(1, "cblas_dsyr2", "Illegal layout setting, %d\n", layout);
73  CBLAS_CallFromC = 0;
74  RowMajorStrg = 0;
75  return;
76 }
#define F77_incY
int RowMajorStrg
Definition: cblas_globals.c:2
#define F77_UL
#define F77_incX
void cblas_dsyr2(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo, const int N, const double alpha, const double *X, const int incX, const double *Y, const int incY, double *A, const int lda)
Definition: cblas_dsyr2.c:12
#define F77_N
CBLAS_UPLO
Definition: cblas.h:21
CBLAS_LAYOUT
Definition: cblas.h:19
#define F77_dsyr2
Definition: cblas_f77.h:106
#define F77_lda
int CBLAS_CallFromC
Definition: cblas_globals.c:1
void cblas_xerbla(int p, const char *rout, const char *form,...)
Definition: cblas_xerbla.c:8
#define N
Definition: example_user.c:10