LAPACK  3.6.1
LAPACK: Linear Algebra PACKage
cblas_zsyrk.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  *
3  * cblas_zsyrk.c
4  * This program is a C interface to zsyrk.
5  * Written by Keita Teranishi
6  * 4/8/1998
7  *
8  */
9 
10 #include "cblas.h"
11 #include "cblas_f77.h"
12 void cblas_zsyrk(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo,
13  const CBLAS_TRANSPOSE Trans, const int N, const int K,
14  const void *alpha, const void *A, const int lda,
15  const void *beta, void *C, const int ldc)
16 {
17  char UL, TR;
18 #ifdef F77_CHAR
19  F77_CHAR F77_TR, F77_UL;
20 #else
21  #define F77_TR &TR
22  #define F77_UL &UL
23 #endif
24 
25 #ifdef F77_INT
26  F77_INT F77_N=N, F77_K=K, F77_lda=lda;
27  F77_INT F77_ldc=ldc;
28 #else
29  #define F77_N N
30  #define F77_K K
31  #define F77_lda lda
32  #define F77_ldc ldc
33 #endif
34 
35  extern int CBLAS_CallFromC;
36  extern int RowMajorStrg;
37  RowMajorStrg = 0;
38  CBLAS_CallFromC = 1;
39 
40  if( layout == CblasColMajor )
41  {
42 
43  if( Uplo == CblasUpper) UL='U';
44  else if ( Uplo == CblasLower ) UL='L';
45  else
46  {
47  cblas_xerbla(2, "cblas_zsyrk", "Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
48  CBLAS_CallFromC = 0;
49  RowMajorStrg = 0;
50  return;
51  }
52 
53  if( Trans == CblasTrans) TR ='T';
54  else if ( Trans == CblasConjTrans ) TR='C';
55  else if ( Trans == CblasNoTrans ) TR='N';
56  else
57  {
58  cblas_xerbla(3, "cblas_zsyrk", "Illegal Trans setting, %d\n", Trans);
59  CBLAS_CallFromC = 0;
60  RowMajorStrg = 0;
61  return;
62  }
63 
64 
65  #ifdef F77_CHAR
66  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
67  F77_TR = C2F_CHAR(&TR);
68  #endif
69 
70  F77_zsyrk(F77_UL, F77_TR, &F77_N, &F77_K, alpha, A, &F77_lda,
71  beta, C, &F77_ldc);
72  } else if (layout == CblasRowMajor)
73  {
74  RowMajorStrg = 1;
75  if( Uplo == CblasUpper) UL='L';
76  else if ( Uplo == CblasLower ) UL='U';
77  else
78  {
79  cblas_xerbla(3, "cblas_zsyrk", "Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
80  CBLAS_CallFromC = 0;
81  RowMajorStrg = 0;
82  return;
83  }
84  if( Trans == CblasTrans) TR ='N';
85  else if ( Trans == CblasConjTrans ) TR='N';
86  else if ( Trans == CblasNoTrans ) TR='T';
87  else
88  {
89  cblas_xerbla(3, "cblas_zsyrk", "Illegal Trans setting, %d\n", Trans);
90  CBLAS_CallFromC = 0;
91  RowMajorStrg = 0;
92  return;
93  }
94 
95  #ifdef F77_CHAR
96  F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
97  F77_TR = C2F_CHAR(&TR);
98  #endif
99 
100  F77_zsyrk(F77_UL, F77_TR, &F77_N, &F77_K, alpha, A, &F77_lda,
101  beta, C, &F77_ldc);
102  }
103  else cblas_xerbla(1, "cblas_zsyrk", "Illegal layout setting, %d\n", layout);
104  CBLAS_CallFromC = 0;
105  RowMajorStrg = 0;
106  return;
107 }
int RowMajorStrg
Definition: cblas_globals.c:2
#define F77_N
#define F77_K
#define F77_zsyrk
Definition: cblas_f77.h:187
#define F77_ldc
#define F77_TR
void cblas_zsyrk(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_UPLO Uplo, const CBLAS_TRANSPOSE Trans, const int N, const int K, const void *alpha, const void *A, const int lda, const void *beta, void *C, const int ldc)
Definition: cblas_zsyrk.c:12
CBLAS_TRANSPOSE
Definition: cblas.h:20
#define F77_UL
CBLAS_UPLO
Definition: cblas.h:21
CBLAS_LAYOUT
Definition: cblas.h:19
int CBLAS_CallFromC
Definition: cblas_globals.c:1
void cblas_xerbla(int p, const char *rout, const char *form,...)
Definition: cblas_xerbla.c:8
#define F77_lda
#define N
Definition: example_user.c:10