LAPACK 3.12.0
LAPACK: Linear Algebra PACKage
Loading...
Searching...
No Matches

◆ cblas_chbmv()

void cblas_chbmv ( CBLAS_LAYOUT  layout,
CBLAS_UPLO  Uplo,
const CBLAS_INT  N,
const CBLAS_INT  K,
const void *  alpha,
const void *  A,
const CBLAS_INT  lda,
const void *  X,
const CBLAS_INT  incX,
const void *  beta,
void *  Y,
const CBLAS_INT  incY 
)

Definition at line 12 of file cblas_chbmv.c.

17{
18 char UL;
19#ifdef F77_CHAR
20 F77_CHAR F77_UL;
21#else
22 #define F77_UL &UL
23#endif
24#ifdef F77_INT
25 F77_INT F77_N=N, F77_K=K, F77_lda=lda, F77_incX=incX, F77_incY=incY;
26#else
27 #define F77_N N
28 #define F77_K K
29 #define F77_lda lda
30 #define F77_incX incx
31 #define F77_incY incY
32#endif
33 CBLAS_INT n, i=0, incx=incX;
34 const float *xx= (float *)X, *alp= (float *)alpha, *bet = (float *)beta;
35 float ALPHA[2],BETA[2];
36 CBLAS_INT tincY, tincx;
37 float *x=(float *)X, *y=(float *)Y, *st=0, *tx;
38 extern int CBLAS_CallFromC;
39 extern int RowMajorStrg;
40 RowMajorStrg = 0;
41
43 if (layout == CblasColMajor)
44 {
45 if (Uplo == CblasLower) UL = 'L';
46 else if (Uplo == CblasUpper) UL = 'U';
47 else
48 {
49 API_SUFFIX(cblas_xerbla)(2, "cblas_chbmv","Illegal Uplo setting, %d\n",Uplo );
51 RowMajorStrg = 0;
52 return;
53 }
54 #ifdef F77_CHAR
55 F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
56 #endif
57 F77_chbmv(F77_UL, &F77_N, &F77_K, alpha, A, &F77_lda, X,
58 &F77_incX, beta, Y, &F77_incY);
59 }
60 else if (layout == CblasRowMajor)
61 {
62 RowMajorStrg = 1;
63 ALPHA[0]= *alp;
64 ALPHA[1]= -alp[1];
65 BETA[0]= *bet;
66 BETA[1]= -bet[1];
67
68 if (N > 0)
69 {
70 n = N << 1;
71 x = malloc(n*sizeof(float));
72
73 tx = x;
74 if( incX > 0 ) {
75 i = incX << 1 ;
76 tincx = 2;
77 st= x+n;
78 } else {
79 i = incX *(-2);
80 tincx = -2;
81 st = x-2;
82 x +=(n-2);
83 }
84
85 do
86 {
87 *x = *xx;
88 x[1] = -xx[1];
89 x += tincx ;
90 xx += i;
91 }
92 while (x != st);
93 x=tx;
94
95
96 #ifdef F77_INT
97 F77_incX = 1;
98 #else
99 incx = 1;
100 #endif
101
102 if(incY > 0)
103 tincY = incY;
104 else
105 tincY = -incY;
106 y++;
107
108 i = tincY << 1;
109 n = i * N ;
110 st = y + n;
111 do {
112 *y = -(*y);
113 y += i;
114 } while(y != st);
115 y -= n;
116 } else
117 x = (float *) X;
118
119 if (Uplo == CblasUpper) UL = 'L';
120 else if (Uplo == CblasLower) UL = 'U';
121 else
122 {
123 API_SUFFIX(cblas_xerbla)(2, "cblas_chbmv","Illegal Uplo setting, %d\n", Uplo);
124 CBLAS_CallFromC = 0;
125 RowMajorStrg = 0;
126 return;
127 }
128 #ifdef F77_CHAR
129 F77_UL = C2F_CHAR(&UL);
130 #endif
131 F77_chbmv(F77_UL, &F77_N, &F77_K, ALPHA,
132 A ,&F77_lda, x,&F77_incX, BETA, Y, &F77_incY);
133 }
134 else
135 {
136 API_SUFFIX(cblas_xerbla)(1, "cblas_chbmv","Illegal layout setting, %d\n", layout);
137 CBLAS_CallFromC = 0;
138 RowMajorStrg = 0;
139 return;
140 }
141 if ( layout == CblasRowMajor )
142 {
143 RowMajorStrg = 1;
144 if(X!=x)
145 free(x);
146 if (N > 0)
147 {
148 do
149 {
150 *y = -(*y);
151 y += i;
152 }
153 while (y != st);
154 }
155 }
156 CBLAS_CallFromC = 0;
157 RowMajorStrg = 0;
158 return;
159}
@ CblasLower
Definition cblas.h:41
@ CblasUpper
Definition cblas.h:41
void cblas_xerbla(CBLAS_INT p, const char *rout, const char *form,...)
@ CblasColMajor
Definition cblas.h:39
@ CblasRowMajor
Definition cblas.h:39
#define API_SUFFIX(a)
Definition cblas.h:57
#define CBLAS_INT
Definition cblas.h:24
#define F77_incX
#define F77_incY
#define F77_K
#define F77_N
#define F77_lda
#define F77_UL
#define F77_INT
#define F77_chbmv(...)
Definition cblas_f77.h:350
int CBLAS_CallFromC
int RowMajorStrg
Here is the call graph for this function:
Here is the caller graph for this function: