LAPACK  3.10.1
LAPACK: Linear Algebra PACKage

◆ F77_strmm()

void F77_strmm ( int *  layout,
char *  rtlf,
char *  uplow,
char *  transp,
char *  diagn,
int *  m,
int *  n,
float *  alpha,
float *  a,
int *  lda,
float *  b,
int *  ldb 
)

Definition at line 230 of file c_sblas3.c.

232  {
233  int i,j,LDA,LDB;
234  float *A, *B;
235  CBLAS_SIDE side;
236  CBLAS_DIAG diag;
237  CBLAS_UPLO uplo;
238  CBLAS_TRANSPOSE trans;
239 
240  get_uplo_type(uplow,&uplo);
241  get_transpose_type(transp,&trans);
242  get_diag_type(diagn,&diag);
243  get_side_type(rtlf,&side);
244 
245  if (*layout == TEST_ROW_MJR) {
246  if (side == CblasLeft) {
247  LDA = *m+1;
248  A = ( float* )malloc( (*m)*LDA*sizeof( float ) );
249  for( i=0; i<*m; i++ )
250  for( j=0; j<*m; j++ )
251  A[i*LDA+j]=a[j*(*lda)+i];
252  }
253  else{
254  LDA = *n+1;
255  A = ( float* )malloc( (*n)*LDA*sizeof( float ) );
256  for( i=0; i<*n; i++ )
257  for( j=0; j<*n; j++ )
258  A[i*LDA+j]=a[j*(*lda)+i];
259  }
260  LDB = *n+1;
261  B = ( float* )malloc( (*m)*LDB*sizeof( float ) );
262  for( i=0; i<*m; i++ )
263  for( j=0; j<*n; j++ )
264  B[i*LDB+j]=b[j*(*ldb)+i];
265  cblas_strmm(CblasRowMajor, side, uplo, trans, diag, *m, *n, *alpha,
266  A, LDA, B, LDB );
267  for( j=0; j<*n; j++ )
268  for( i=0; i<*m; i++ )
269  b[j*(*ldb)+i]=B[i*LDB+j];
270  free(A);
271  free(B);
272  }
273  else if (*layout == TEST_COL_MJR)
274  cblas_strmm(CblasColMajor, side, uplo, trans, diag, *m, *n, *alpha,
275  a, *lda, b, *ldb);
276  else
277  cblas_strmm(UNDEFINED, side, uplo, trans, diag, *m, *n, *alpha,
278  a, *lda, b, *ldb);
279 }
CBLAS_UPLO
Definition: cblas.h:29
CBLAS_TRANSPOSE
Definition: cblas.h:28
CBLAS_SIDE
Definition: cblas.h:31
@ CblasLeft
Definition: cblas.h:31
@ CblasColMajor
Definition: cblas.h:27
@ CblasRowMajor
Definition: cblas.h:27
void cblas_strmm(CBLAS_LAYOUT layout, CBLAS_SIDE Side, CBLAS_UPLO Uplo, CBLAS_TRANSPOSE TransA, CBLAS_DIAG Diag, const CBLAS_INT M, const CBLAS_INT N, const float alpha, const float *A, const CBLAS_INT lda, float *B, const CBLAS_INT ldb)
Definition: cblas_strmm.c:12
CBLAS_DIAG
Definition: cblas.h:30
#define UNDEFINED
Definition: cblas_test.h:19
void get_diag_type(char *type, CBLAS_DIAG *diag)
Definition: auxiliary.c:25
void get_side_type(char *type, CBLAS_SIDE *side)
Definition: auxiliary.c:32
#define TEST_ROW_MJR
Definition: cblas_test.h:12
#define TEST_COL_MJR
Definition: cblas_test.h:16
void get_uplo_type(char *type, CBLAS_UPLO *uplo)
Definition: auxiliary.c:18
void get_transpose_type(char *type, CBLAS_TRANSPOSE *trans)
Definition: auxiliary.c:8
#define LDB
Definition: example_user.c:13
#define LDA
Definition: example_user.c:12
Here is the call graph for this function:
Here is the caller graph for this function: