LAPACK  3.9.0
LAPACK: Linear Algebra PACKage
cblas_zgemm.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  *
3  * cblas_zgemm.c
4  * This program is a C interface to zgemm.
5  * Written by Keita Teranishi
6  * 4/8/1998
7  *
8  */
9 
10 #include "cblas.h"
11 #include "cblas_f77.h"
12 void cblas_zgemm(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_TRANSPOSE TransA,
13  const CBLAS_TRANSPOSE TransB, const int M, const int N,
14  const int K, const void *alpha, const void *A,
15  const int lda, const void *B, const int ldb,
16  const void *beta, void *C, const int ldc)
17 {
18  char TA, TB;
19 #ifdef F77_CHAR
20  F77_CHAR F77_TA, F77_TB;
21 #else
22  #define F77_TA &TA
23  #define F77_TB &TB
24 #endif
25 
26 #ifdef F77_INT
27  F77_INT F77_M=M, F77_N=N, F77_K=K, F77_lda=lda, F77_ldb=ldb;
28  F77_INT F77_ldc=ldc;
29 #else
30  #define F77_M M
31  #define F77_N N
32  #define F77_K K
33  #define F77_lda lda
34  #define F77_ldb ldb
35  #define F77_ldc ldc
36 #endif
37 
38  extern int CBLAS_CallFromC;
39  extern int RowMajorStrg;
40  RowMajorStrg = 0;
41  CBLAS_CallFromC = 1;
42 
43  if( layout == CblasColMajor )
44  {
45  if(TransA == CblasTrans) TA='T';
46  else if ( TransA == CblasConjTrans ) TA='C';
47  else if ( TransA == CblasNoTrans ) TA='N';
48  else
49  {
50  cblas_xerbla(2, "cblas_zgemm","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
51  CBLAS_CallFromC = 0;
52  RowMajorStrg = 0;
53  return;
54  }
55 
56  if(TransB == CblasTrans) TB='T';
57  else if ( TransB == CblasConjTrans ) TB='C';
58  else if ( TransB == CblasNoTrans ) TB='N';
59  else
60  {
61  cblas_xerbla(3, "cblas_zgemm","Illegal TransB setting, %d\n", TransB);
62  CBLAS_CallFromC = 0;
63  RowMajorStrg = 0;
64  return;
65  }
66 
67  #ifdef F77_CHAR
68  F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
69  F77_TB = C2F_CHAR(&TB);
70  #endif
71 
72  F77_zgemm(F77_TA, F77_TB, &F77_M, &F77_N, &F77_K, alpha, A,
73  &F77_lda, B, &F77_ldb, beta, C, &F77_ldc);
74  } else if (layout == CblasRowMajor)
75  {
76  RowMajorStrg = 1;
77  if(TransA == CblasTrans) TB='T';
78  else if ( TransA == CblasConjTrans ) TB='C';
79  else if ( TransA == CblasNoTrans ) TB='N';
80  else
81  {
82  cblas_xerbla(2, "cblas_zgemm","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
83  CBLAS_CallFromC = 0;
84  RowMajorStrg = 0;
85  return;
86  }
87  if(TransB == CblasTrans) TA='T';
88  else if ( TransB == CblasConjTrans ) TA='C';
89  else if ( TransB == CblasNoTrans ) TA='N';
90  else
91  {
92  cblas_xerbla(2, "cblas_zgemm","Illegal TransB setting, %d\n", TransB);
93  CBLAS_CallFromC = 0;
94  RowMajorStrg = 0;
95  return;
96  }
97  #ifdef F77_CHAR
98  F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
99  F77_TB = C2F_CHAR(&TB);
100  #endif
101 
102  F77_zgemm(F77_TA, F77_TB, &F77_N, &F77_M, &F77_K, alpha, B,
103  &F77_ldb, A, &F77_lda, beta, C, &F77_ldc);
104  }
105  else cblas_xerbla(1, "cblas_zgemm", "Illegal layout setting, %d\n", layout);
106  CBLAS_CallFromC = 0;
107  RowMajorStrg = 0;
108  return;
109 }
F77_ldc
#define F77_ldc
cblas_f77.h
CBLAS_TRANSPOSE
CBLAS_TRANSPOSE
Definition: cblas.h:20
F77_ldb
#define F77_ldb
F77_lda
#define F77_lda
cblas_xerbla
void cblas_xerbla(int p, const char *rout, const char *form,...)
Definition: cblas_xerbla.c:8
F77_K
#define F77_K
CblasColMajor
Definition: cblas.h:19
F77_TA
#define F77_TA
F77_N
#define F77_N
F77_TB
#define F77_TB
CblasTrans
Definition: cblas.h:20
CBLAS_CallFromC
int CBLAS_CallFromC
Definition: cblas_globals.c:1
cblas.h
CBLAS_LAYOUT
CBLAS_LAYOUT
Definition: cblas.h:19
CblasRowMajor
Definition: cblas.h:19
RowMajorStrg
int RowMajorStrg
Definition: cblas_globals.c:2
cblas_zgemm
void cblas_zgemm(const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_TRANSPOSE TransA, const CBLAS_TRANSPOSE TransB, const int M, const int N, const int K, const void *alpha, const void *A, const int lda, const void *B, const int ldb, const void *beta, void *C, const int ldc)
Definition: cblas_zgemm.c:12
F77_zgemm
#define F77_zgemm
Definition: cblas_f77.h:185
CblasNoTrans
Definition: cblas.h:20
N
#define N
Definition: example_user.c:10
CblasConjTrans
Definition: cblas.h:20
F77_M
#define F77_M